Sorga

Den er vanskeleg å skildre. Den er unik, for den er di.

Lat ingen fortelje deg korleis di sorg skal bærast. Bær di sorg som du vil. Bær den med mot og styrke.

Nokon kallar den ei klo. Mi sorg er ein klump i bringa.

Somme dagar kjenner eg ikkje sorga. Men eg veit ho er der. Ei lukt. Eit minne. Brått er ho der. Det knyter seg i halsen. Ho veks som ein ballong. Presser slik på at eg mest ikkje får puste.

Mi sorg er ikkje større enn andre si. Men den er mi.

Eg dyrkar ikkje sorga. Men ho er der likevel. Sjeldan synleg for andre. Men nokre gonger brister det.

Sorga vil aldri bli ein ven, men vi følgjer kvarandre tett, eg og sorga. Ein gammal kjenning du helst ikkje vil treffe på. Men brått står ho der i døra.

Av og til let eg sorga sleppe inn. Eg let ho sakte krype opp i sofaen. Vi sit der saman, under teppet.

Nokre dagar reiser eg meg brått, og kastar ho ut. Måtte du aldri kome tilbake.

Men ho ligg der ein stad. Der ute i mørkret og ventar. Ventar til eg ikkje er klar.

Kom deg ut! Kan eg skrike. Men det hjelper så lite.

Sorga er mi, og eg må bære ho med meg.

Nokon ber si sorg som eit smykke. Så uendeleg vakkert, men så grusomt likevel.

Andre ber sorga som ein rustning. For å ikkje sleppe andre inn. 

Somme syner ikkje sorga. Men vi veit ho er der, vi kjenner ho igjen. Vi gir eit anerkjennande nikk. Du veit, vi veit.

Vi vil så gjerne hjelpe deg å bære, men veit at di sorg må du bære sjølv. For ho er di, og ingen andre si.

Sorga er over oss alle, nokre øyeblikk. Samtidig kan vi ikkje leve utan. For utan sorg hadde vi heller ikkje hatt glede.

Gleden jagar sorga vekk. Om enn for ei kort tid.

Bær di sorg som du vil og føler. Vær stolt av dine arr. For utan sorg, kan vi heller ikkje leve. 

Vi sit her i sofaen, eg og sorga. Eg prøver å overbevise ho om at det er på tide å gå.

Eg kjem att! Seier ho snurt, og går.

Eg veit.

Du kan invitere sorga inn. Men lat ho ikkje bli for lenge. 

Pass på at ho går igjen.